Новини

Комисар Мария Габриел откри нов европейски суперкомпютър в България

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел откри най-новия суперкомпютър на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии - Discoverer, в София Тех Парк. В церемонията участваха министърът на образованието и науката Николай Денков, заместник-министърът на икономиката на Красимир Киряков и заместник-кметът на София Дончо Барбалов, както и изпълнителният директор на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии Anders Dam Jensen. Комисар Мария Габриел заяви: "С помощта на EuroHPC Discoverer България може да насърчава научните изследвания и да бъде по-добре интегрирана в паневропейските иновационни екосистеми. Това ще стимулира научните изследвания с висока степен на интензивно използване на данни в области като медицината, промишлеността или сигурността. Този нов суперкомпютър ще помогне на европейските потребители да дадат тласък на научните изследвания и иновациите, независимо от това къде се намират в Европа." Discoverer ще може да обработва над 4,5 петафлопса (или 4,5 милиона милиарда изчисления в секунда). Машината ще спомогне за насърчаване на научните изследвания в ЕС, например чрез осигуряване на високоемисионно моделиране на молекулярни взаимодействия или провеждане на симулации за въздействието на сеизмичните вълни, както и на много други изследователски приложения в областта на здравеопазването, енергетиката или инженерството. Discoverer е третият суперкомпютър открит тази година от съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC). По-рано бяха открити два други суперкомпютъра с производителност от порядъка на петафлопс: Meluxina в Люксембург и Vega в Словения. В процес на разработване са още четири суперкомпютъра: Karolina в Чехия, Deucalion в Португалия, LUMI във Финландия и Leonardo в Италия. През юли 2021 г. Съветът прие новия регламент за съвместното предприятие EuroHPC, с който бяха направени допълнителни инвестиции в размер на 7 милиарда евро за осигуряване на най-новите суперкомпютри и квантови компютри, както и за подкрепа на амбициозната програма на ЕС за научни изследвания и иновации.