Новини

МРРБ: Без „инженеринг“ в строителството с публични средства

МРРБ ще подготви изменение в ЗОП по предложение на браншови организации

На 21 октомври 2021 г. в МРРБ се проведе работна среща между представители на ръководството на МРРБ и представители на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране. От страна на МРРБ участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и арх. Иван Шишков – заместник-министър, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Камарата на архитектите бе представена от председателя на Управителния съвет арх. Владимир Милков, арх. Борислав Борисов – заместник-председател на УС, и Емилия Ушакова – главен юрисконсулт. От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране участие взеха инж. Марин Гергов – председател на Управителния съвет, Огнян Атанасов – заместник-председател на Управителния съвет, и секретаря на камарата Антони Чипев, както и Методи Андреев.

Темата на работната среща бе процедурата за обществени поръчки, наречена „инженеринг“, която оскъпява строителството и създава условия за корупция. 

Участниците се обединиха около следните решения: 

  1. Процедурата „инженеринг“ да остане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални.
  2. Процедурата „инженеринг“ да отпадне при строителство, финансирано изцяло или частично със средства от държавния или общинските бюджети или от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от дружества, които изцяло или частично са държавна или общинска собственост. Възложителите ще трябва да провеждат отделни обществени поръчки за проектиране, строителство и строителен надзор. Изключение ще се допуска само за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. Инженеринг ще може да се прилага и при малки обекти или в случаи на бедствия и аварии с цел по-бързо преодоляване на последиците от тях. 

Промените ще бъдат предложени да влязат в Закона за обществените поръчки.