Новини

Приключи второто пленарно заседание на конференцията за бъдещето на Европа

Вчера - 23 октомври, в Страсбург, Франция, приключи второто пленарно заседание на европейската конференция за бъдещето на Европа, на която беше обсъден приносът на гражданите, получен от различните части на ЕС.

80-те представители на европейските граждански панели заеха местата си като членове на пленарната сесия и дискусиите се съсредоточиха върху приноса на гражданите от:
• европейските граждански панели (първи впечатления, записи на заседанията, подтеми);
• националните граждански панели и прояви (доклад, изнесен от представители на националните граждански панели);
• Среща на европейската младеж - EYE 2021 (20-те идеи, събрали най-много привърженици, бяха изложени от представители на EYE 2021);
• втори междинен доклад от многоезичната цифрова платформа.
Конференцията за бъдещето на Европа е безпрецедентно, отворено, приобщаващо и демократично събитие със своята многоезична цифрова платформа, на която всички европейци са приканени да изразят мнението си за общото ни бъдеще в различни области.

Съпредседателите на Конференцията направиха изявления относно събитието в Страсбург.

Ги Верхофстад (Европейски парламент) заяви: „Ентусиазмът в гражданските панели е голям, очакванията са високи, формулата работи. На пленарното заседание трябва да се намерят отговори на повдигнатите въпроси под формата на общо виждане за бъдещето на Европа и конкретни начини за реформа за Европейския съюз. Политиките на ЕС трябва да отговорят подобаващо."

Гашпер Довжан (Председателство на Съвета на ЕС) коментира: "Десетки хиляди граждани продължават да обсъждат бъдещето на Европа в рамките на европейски и национални панели и събития, както и на платформата. На пленарната сесия те ще обсъждат и ще представят своите препоръки в областите, които са най-важни за тях, без предварително определен резултат. Това е първата пленарна сесия по време на Словенското председателство на Съвета и за нас беше голямо удоволствие да приветстваме представители на нашите партньори от Западните Балкани като ключови заинтересовани страни, с които споделяме отговорността за бъдещето на ЕС."

Дубравка Шуица (заместник-председател на Европейската комисия) заяви: „Това е исторически момент, в който за първи път гражданите участват в дебати наравно с избраните от тях представители на всички равнища. Привличането на гражданите в основата на формирането на европейската политика ще укрепи нашите представителни демокрации по пътя към общото ни бъдеще."

Аудио-визуално покритие

Материалите за събитието са достъпни на EbS, като всички видео-, аудио- и фотоматериали (включително редактиран видеоклип) могат да бъдат изтеглени от Мултимедийния център на Парламента. Наличен е и запис на пресконференцията с тримата съпредседатели.
Какви ще се следващите стъпки
Следващата пленарна сесия на Конференцията ще се проведе на 17-18 декември. Междувременно ще продължи събирането на мненията на гражданите във връзка с Конференцията. Това ще стане чрез:
• европейските граждански панели ще заседават онлайн през ноември, като първите два от тях ще оформят своите препоръки и ще ги представят на пленарно заседание през декември;
• многоезичната цифрова платформа остава на разположение за идеи и прояви на гражданите - те ще бъдат представени в третия доклад, който ще излезе през декември. Идеите и проявите на гражданите ще бъдат включени в последните сесии на европейските граждански панели и в предстоящите пленарни заседания на Конференцията;
• национални панели и прояви, които все още текат в държавите членки.

Пленарната сесия беше подготвена от работните групи, които проведоха учредителните си заседания в петък.
Пленарният състав на Конференцията включва 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държава членка), трима на Европейската комисия, както и 108 представители на всички национални парламенти, участващи на равни начала, и граждани (108). Като част от компонента „граждани" в разискванията участват представители на европейските граждански панели (80), участници в национални прояви или национални граждански панели (27 или по един от всяка държава членка) и председателят на Европейския младежки форум.

Освен това участват представители на Комитета на регионите и на Европейския икономически и социален комитет (18 от всеки един от тях), представители на изборни длъжности от регионалните и местните власти (6 от всеки един от тях), както и представители на социалните партньори (12) и на гражданското общество (8).

Относно дискусионните панели и многоезичната цифрова платформа

Многоезичната цифрова платформа събра 8 600 идеи и 14 900 коментара от над 31 000 участници. Четирите европейски граждански панела проведоха първите си сесии, като събраха около 800 граждани от целия ЕС. Проведени бяха и над 3 180 други събития в целия Европейски съюз, които събраха над 140 000 участници.