Новини

Софияплан финализира стратегията “София играе”

Софияплан финализира стратегията “София играе”, която цели да зададе нова визия за местата за игра в Столична община, тяхното създаване, адаптация и поддръжка. Стратегията е разработена от мултидисциплинарен екип в диалог с районните администрации, образователни институции, външни експерти, сертифициращи и неправителствени организации. Документът е публикуван в сайта на Софияплан и предложен от екипа на Софияплан за разглеждане от Столичен общински съвет. Стратегията съдържа анализи на пространственото разпределение на местата за игра, отговорностите, физическото състояние на обектите и собствеността на терените. Разгледани са демографското покритие, взаимодействието с околната среда, както и пешеходната достъпност до тях. Екипът на Софияплан създава и онлайн карта на местата за игра, която включва информация за общото състояние на обектите, годината на изграждане или реконструкция, възрастовата група, за която са подходящи съоръженията, както и стопанина на мястото.