Новини

НСОРБ с писмо до министър Виолета Комитова за намирането на съвместно решение по изпълнението на общинските проекти по ОП „Региони в растеж 2014-2020“

За намирането на съвместно решение по изпълнението на общинските проекти по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР), председателят на УС на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов, се обърна с писмо към министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководителя на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", съобщиха от НСОРБ.


Сдружението сигнализира за трудностите, които блокират изпълнението на проектите по ОПРР, свързани със значителното завишаване на първоначално планираните разходи, както и за други проблеми.