Новини

Министър Живков разговаря с държавните секретари по енергетика на Румъния и Испания

В рамките на посещението си в Люксембург, където участва в извънредно заседание на енергийните министри от ЕС, министър Андрей Живков обсъди проблемите с растящите цени на електроенергията в Европа с румънския и испанския държавни секретари по енергетика Дан-Драгош Драган и  Сара Агесен.  В центъра на обсъжданията бяха възможностите на правителствата да приложат подходящи копенсации за потребителите в защита от високите цени на електроенергията.

Румъния има приет закон за уязвимите потребители, въз основа на който е възможно подпомагането на широк кръг от хора, информира Дан-Драгош Драган. В момента страната обмисля прилагането и на данъчни облекчения за намаляване на енергийните цени.    

Сара Агесен информира за одобрения от испанското правителство пакет от мерки, насочени към подобряване прозрачността на пазара облекчаване на фирмите при сключване на дългосрочни договори за доставка на електроенергия.

Министър Живков информира своите събеседници, че България е единствената страна в ЕС, където битовите потребители са на регулиран пазар и това е своеобразна защита за тях. Затова в нашата страна подпомагането е насочено преди всичко към бизнеса. Да се вземат ефективни мерки от страна на служебното правителство, без действащ парламент, е изключително трудно,  тъй като част от тях изискват законодателни решения, каза министър Живков. Въпреки сложната ситуация, правителството разполага с програма за директно подпомагане на бизнеса в размер на 55 евро за всеки мегаватчас използвана електроенергия. Тя се прилага кумулативно заедно с други мерки, които да облекчат натиска върху бизнеса, породен от високите цени на електроенергията. 

Паралелно с това правителството работи и върху законодателни решения, които да предложи на следващото народно събрание, когато то бъде конституирано, изтъкна още министър Живков.