Новини

Нов метантанк заработи в пречиствателната станция в Кубратово

Изграденият от „Софийска вода“ АД нов метантанк в пречиствателната станция за отпадъчни води в с. Кубратово беше символично открит. Съоръжението е с обем 7000 куб. м и увеличава с 25% капацитета за производство на зелена енергия при пречистването на отпадъчни води в столицата. На събитието присъстваха зам.- кметовете на Столичната община Дончо Барбалов и Ангел Джоргов, Васил Тренев, изп. директор на „Софийска вода“ и Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия за България Станцията преработва отпадъчните води на София и ги връща в р. Искър с качества, идентични с тези на чиста речна вода. Докато този процес тече, се произвежда електричество и топлинна енергия, чрез стабилизиране на утайките, извлечени от постъпилата вода. Това става чрез непрекъснат процес, в който участват всички съоръжения на станцията, която е разположена върху площ от 600 дка. Утайките, които се отделят от водата, стигат до метантанковете, където гният. При този процес се отделя биогаз - метан. Метанът се превръща в ток и топлинна енергия чрез ко-генерация. След като утайките са стабилизирани в метантанковете, те се обезводняват и в последствие даряват на стопанства за наторяване на определен тип култури. Резултатът е затворен зелен енергиен цикъл без отпадък.