Новини

Девет банки са заявили интерес към новия ресурс на Фонда на фондовете по Програма „Възстановяване“

Девет кредитни институции са подали документи за участие за избор на банки-партньори за изпълнение на финансовия инструмент по новата процедура. Общите допълнителни средства, които Фондът на фондовете ще предостави за Гаранционен лимит, възлизат на 96 170 000 лв, като заявеният от банките интерес превишава значително този размер. Програма „Възстановяване" дава възможност на дееспособните фирми да продължат да се развиват. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване. Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредитния риск на банките партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия (МСП), с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит. Основните предимства по Програма „Възстановяване“ са: - Достъпът до бизнес кредити на допустими български МСП с минимум 3-годишна история; - Без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците; - Получаването на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове; - Възможността за договаряне на 12-месечен гратисен период; - Разсрочването на изплащането по главница до 84 месеца; - Минимизирането на административната тежест за клиента; - Възможността за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям; до лимита, определен по de minimis.