Новини

В изпълнение на актуализацията на бюджета за 2021 г. от началото на октомври досега, МФ е обезпечило допълнително разходи за здравеопазване в размер на 117 844 400 лв. за нуждите в ковид-кризата

В изпълнение на актуализацията на бюджета за 2021 г. и чрез преструктуриране на разходи в бюджета, от началото на м. октомври досега, Министерството на финансите приоритетно обезпечи допълнително разходи за здравеопазване в размер на 117 844 400 лв. за нуждите в ковид-кризата.

Тези средства са за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали в следствие на ковид-19 при хоспитализирани пациенти – 12 500 000 лв., за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на ковид-19 – 7 269 800 лв., за осигуряване на подкрепа за персонала за “първа линия“, пряко ангажирани с дейности по предотвратяване разпространението на ковид-19, включително 38 600 000 лв. за поставяне на ваксини срещу заразата на здравно неосигурени лица, 13 000 000 лв. за закупуването на бързи антигенни тестове за откриването на SARS-CoV-2 за изследване на ученици от началния етап на образованието, 46 474 600 лв. за закупуването на ваксини срещу ковид-19.

Това е част от ангажираността на МФ да осигури мерките на правителството в критичната ситуация, свързана с ковид-вълната, за да може болниците да функционират и натискът на заболяването да се преодолее.