Новини

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Столична община

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2021 година. С Постановлението се осигурява допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2021 г. в размер на 243 743 лв. за финансиране на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ за изпълнение на функциите по създаване, представяне и разпространение артистични продукти; представяне висококачествени чуждестранни продукции и подпомагане взаимодействието на българските артисти с чуждестранните им колеги и др.

С ПМС № 83 от 2021 г. считано от 1 юли 2021 г. Общинският културен институт "Топлоцентрала“ е преобразуван в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала". Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала" е определен като делегирана от държавата дейност с 25 субсидирани бройки и стандарт в размер на 18 321 лв. с РМС № 220 от 17 март 2021 г. за изменение и допълнение на РМС № 790 от 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.

Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала" управлява закрита площ от 4000 кв. м., за което е приет допълващ стандарт за закрити площи от 3 001 кв. м. до 4 000 кв. м. в размер на 28 920 лв.