Новини

Заместник-министър Събев: Над 11,37 млн. лева ще бъдат разплатени по Програмата за морско дело и рибарство до края на годината

Повече от 11,37 млн. лева се очаква да достигнат плащанията по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. до края на годината. До момента разплатените средства са 91,57 млн. лева, което е 45% от общия бюджет на програмата. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган Георги Събев по време на комитет по наблюдение на ПМДР. Той посочи още, че към момента договорените средства възлизат на 150,10 млн. лева безвъзмездна финансова помощ или 76% от бюджета на програмата, а проектите които се изпълняват са на стойност 30 млн. лева. Плановете са последните плащания да бъдат реализирани до края на 2023 г. 

Заместник-министърът коментира, че вярва, че бенефициентите ще спазят поетите ангажименти по подаване на искания за плащане и в тази връзка очаква правилото N+3 за 2021 г. да бъде изпълнено. „По този начин, благодарение на усилията и амбицията на екипа на Управляващия орган на програмата, за трета поредна година ще бъде избегната загуба на средства“, подчерта Георги Събев. 

„С цел да компенсираме загубите на оборот, които търпят операторите в сектор „Рибарство“, в началото на годината бяха открити втори приеми по трите извънредни мерки за преодоляване на последствията от COVID-19 пандемията“, информира заместник-министърът. И припомни, че България беше първата държава членка, която през миналата година включи в оперативната си програма мерки от Европейски фонд за морско дело и рибарство за преодоляване на икономическите последици от пандемията. Към момента са одобрени 215 проектни предложения на оператори от сектора за предоставяне на компенсации. Договорени са 8 424 339 лева и са извършени плащания на обща стойност 5 973 401 лева.

Заместник-министърът информира, че за да се подобри достъпът до финансиране в сектор „Рибарство“, бе въведено използването на финансови инструменти по програмата. „Считам, че по този начин ще съдействаме още по-активно и пълноценно на бенефициентите при изпълнението на проектите им. Освен това, насочихме своите усилия и към популяризирането на добри практики по програмата сред широката общественост, което през годините не е правено активно“, каза още Георги Събев. 

„Изпълнението на програмата през последните години стабилно се подобрява и се наблюдава  повишаване на усвояването на средства“, коментира Стелианос Митолидис от ГД „Морско дело и рибарство“  на ЕК. Според него, програмата допринася за постигането на целите не ЕС за общата политика за рибарство. И допълни, че е необходимо да се постигнат целите заложени до 2023 г. и да се осигури успешната подготовка за следващия програмен период.

По време на заседанието стана ясно, че до края на годината предстои да бъдат отворени 19 процедури по стратегиите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). През първото тримесечие на 2022 г. се предвижда да бъдат отворени приеми по девет  процедури по ПМДР, съгласно Индикативната годишна работна програма. Освен това ще бъдат отворени 40 процедури по стратегиите на МИРГ. В този времеви период се очаква и страната ни да подготви и изпрати официално окончателния вариант на програмата за следващия финансов период към Европейската комисия.

„Продължава работата по подготовката на програмен период 2021-2027 г., като на 29 октомври 2021 г. Управляващият орган изпрати втория проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на нашите колеги от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК за неформални коментари“, отбеляза в заключение заместник-министърът.