Новини

ДАЕУ, БИС и БИМ приключиха удостоверяването на машините за гласуване за изборите на 14 ноември 2021 г.

Държавна агенция „Електронно управление“, Българския институт за стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ) удостовериха съответствието на доставените машини за гласуване за изборите на 14 ноември 2021 г., като бяха представени методологията и начинът на изпълнение, както и технологията, по която се реализира машинното гласуване, съобразно чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. На експертната среща беше представен и проект на доклад за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване и придружаващият софтуер.

 

Процедурата по удостоверяването на машините за гласуване започна на 22.10.2021 г., като беше спазен и съгласуваният с ЦИК краен срок на удостоверяване – 5 ноември 2021 г. БИС оцени съответствието на машините за гласуване с изискванията за валидността и автентичността на документите; БИМ направи оценка на машините за гласуване относно хардуерната конфигурация; ДАЕУ, оцени съответствието на машините за гласуване относно функционалността със софтуера и сигурността на информацията, която се въвежда, обработва, съхранява и извежда от устройството. Трите институции представиха своята дейност, извършена по утвърдена Методика и посочени изисквания в съответните Приложения към нея.

 

По време на удостоверяването, регистрираните предварително от ЦИК представители на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН, както и мисията за наблюдение на изборите към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) имаха достъп до предоставените от ЦИК машини за гласуване.