Новини

НСИ: По предварителни данни през септември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, запазва равнището си от предходния месец

По предварителни данни през септември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, запазва равнището си от предходния месец (табл. 1).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 1.0% на строителната продукция през септември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година (табл. 3).

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

Месечни изменения

През септември 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, запазва равнището си от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0.2%, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0.3% (табл. 1).

 

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец     (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

  1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2020

2021

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Строителство - общо

1.0

-1.4

-0.4

0.0

-0.7

2.6

3.0

-0.1

-2.2

1.4

-0.7

0.5

0.0

Сградно строителство

0.8

-1.7

-0.6

-0.7

-0.9

2.6

4.0

-1.8

-1.9

1.1

0.0

0.2

0.2

Гражданско/инженерно строителство 

1.4

-1.1

0.0

0.9

-0.6

2.7

1.6

2.0

-2.5

1.7

-1.6

0.9

-0.3

 

  1. Индекси на строителната продукция (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

 

2020

2021

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Строителство - общо

87.7

86.5

86.2

86.2

85.5

87.8

90.4

90.3

88.3

89.5

88.9

89.3

89.3

Сградно строителство

94.3

92.8

92.2

91.6

90.8

93.1

96.8

95.1

93.3

94.3

94.3

94.5

94.6

Гражданско/инженерно строителство 

80.3

79.5

79.4

80.2

79.7

81.8

83.2

84.9

82.8

84.2

82.9

83.6

83.4

 

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през септември 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистрирано увеличение от 1.7%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 0.5% (табл. 3).

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени, 2015 = 100)

  1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година

 

2018

2019

2020

2021

IX

IX

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Строителство - общо

-3.3

6.3

-1.9

-4.4

-4.1

-3.6

-5.7

-4.8

11.2

15.5

4.1

4.7

0.6

1.7

1.0

Сградно строителство

-4.8

12.2

-6.0

-8.3

-8.0

-8.0

-9.7

-8.6

7.7

12.0

1.2

1.4

-1.4

-0.4

0.5

Гражданско/инженерно строителство 

-1.5

-1.0

3.9

1.0

1.2

2.5

0.4

0.6

16.0

20.3

8.1

9.1

3.2

4.3

1.7

 

      1. Индекси на строителната продукция (Календарно изгладени, 2015 = 100)

 

2018

2019

2020

2021

IX

IX

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Строителство - общо

83.4

88.7

87.0

96.0

89.8

78.2

84.5

84.1

91.9

89.8

82.2

96.4

95.8

93.0

87.9

Сградно строителство

88.1

98.8

92.9

102.2

95.1

83.0

91.8

89.8

97.5

96.0

87.4

102.0

101.3

97.4

93.3

Гражданско/инженерно строителство 

78.2

77.4

80.4

89.1

84.0

72.8

76.3

77.7

85.7

82.9

76.3

90.1

89.6

88.0

81.8