Новини

Зам.-министър Нина Стоименова ще посети Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас

Утре в 11 часа, заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова ще посети Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

На събитието ще присъстват и областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова и кметът на града Димитър Николов, с които зам.-министър Стоименова ще проведе работни срещи.

Центърът е изграден по проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

На площ от над 6 хил.кв.м. в центъра са обособени зони за деца, подрастващи и възрастни с баланс върху възможностите за образование, култура, изкуство, игра и отмора. Предвидени са помещения за експозиционни площи, детски отдел и интерактивна зала, зала за образователни курсове и зона за детско творчество.

В рамките на проекта са доставени ново обзавеждане и оборудване за всички зали, читални и кабинети.

Иновативни нововъведения като Z Space стена с образователни модули, пясъчна кутия по физическа география, образователно-игрови център, радват най-малките читатели и посетители.

Проектът на община Бургас е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас. Общото финансиране по проекта е 9.94 млн. лв., от които кредитен ресурс от Фонд за устойчиви градове в размер на 5 964 811 лв., включващ 59%, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОПРР, предоставено чрез Фонд на фондовете и безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на 3 646 100 лв., както и собствен принос на община Бургас.

Проектът ще бъде представен от управителя на библиотеката Яна Кършийска.