Новини

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ: От месец май информираме постоянно ръководството на МРРБ за необходимостта от активиране на разплащането  по общинските инфраструктурни проекти

Неразплатените средства към общините са в размер на 445 млн. лв., като срокът за изплащане е до края на 2023 година

"От месец май информираме постоянно ръководството на МРРБ, така и поредното ново ръководство на управляващия орган за необходимостта от активирането за разплащането най-вече по общинските инфраструктурни проекти и програми". Това заяви пред БНР и председателят на УС на НСОРБ инж. Даниел Панов.
 
По думите му над 128 общини са подали информация към Сдружението за работата си по проекти от ОП "Региони в растеж 2014-2020".  Получили са сигнали по 7 програми.  268 са общинските проекти със статут в изпълнение, най-вече по оперативна програма "Регионално развитие" - като размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на над 900 млн. лв. Плащанията към общините са 502 млн. лв. - това са получили тези 268 проекта.
 
"Неразплатените средства към общините са в размер на 445 млн.лв., като срокът за изплащане е до края на 2023 година", споделя още инж. Панов. По думите му най-големият брой общински проекти и с най-голяма безвъзмездна финансова помощ са по приоритетна ос 1 - това е "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Там са 39 големи града, 148 проекта с общо финансиране - 757 млн. лв. Близо 70 на сто от проектите вече са получили финансирането си по помощта.  От думите му стана ясно, че има забавяне на плащанията, а цените са скочили. "И така се изпълнява обществена поръчка по стари цени. От 20 до 40 на сто имаме увеличение на цените по тези проекти", каза още Панов. 
 
"Има няколко тенденции, които усложняват положението. Идват вече договорите за безвъзмездно финансиране, но няма желаещи строителни фирми за участие в обществените поръчки. Същевремнно установихме, след проведени пазарни консултации , че има от 25 на сто - до 80 на сто завишение на стойностите на строително монтажните работи", каза пред БНР инж. Емануил Манолов от кмет на Павликени. По думите му започналите проекти са в областта на реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа , като засега строителите не са предявавали искания, но сигурно и това ще стане с оглед на повишените цени.