Новини

Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“ oтвopи цeнoвитe оферти зa cтpoитeлcтвoтo нa пocлeдния yчacтъĸ oт АМ„Eвpoпa“

Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“ oтвopи цeнoвитe оферти зa cтpoитeлcтвoтo нa пocлeдния yчacтъĸ oт aвтoмaгиcтpaлa „Eвpoпa“.

От общо 10 кандидати зa cтpoитeлcтвoтo нa 16.5 км. yчacтъĸ мeждy Cливницa и вpъзĸaтa пpи Ceвepнaтa cĸopocтнa тaнгeнтa са допуснати 4. Това става ясно от Cиcтeмaтa зa eлeĸтpoнни oбщecтвeни пopъчĸи. 

Допуснатите канидати са:

  1. ДЗЗД”Европа-2022”, в която влизат "ГБС – Инфраструктурно строителство" АД,  „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД и "Обонато Билд" EООД с цена 222 466 239,45 лв.
  2. ДЗЗД "СТРОИТЕЛ АМ ЕВРОПА" , част от което са "ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН" АД и ЛЕВАНТИНА, ИНХЕНИЕРИА И КОНСТРУКСИОН СЛ/LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L - с цена 248 940 224,89 лв.
  3. ДЗЗД"КОРИДОР ЗАПАД-ИЗТОК", в която влизат "Джи Пи Груп"АД и "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 230 146 031,14 лв
  4. "Грома Холд" ЕООД - 238 024 082,36 лв

Предмет на обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“.


Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта, в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.

Предметът на обществената поръчка включва: Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект за строежа, одобрен от Възложителя, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга и КСС; Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други); Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; Осигуряване на терени за нуждите на строителството, при необходимост, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.;Извършване на геодезическо замерване на теренната основа на строежа и други.