Новини

Скокът в цените на строителните материали затруднява изпълнението на проекти

Ефективното партньорство между местните власти и бизнеса е едно от важните условия за успешно реализиране на проектите с европейско финансиране през новия програмен период 2021 - 2027 г. В контекста на това разбиране Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Камарата на строителите в България (КСБ) се договориха да си партнират активно в следващите години, както в трансфера на опит и знания, така и в изработването на общи позиции и съвместни действия в посока на подобряване на нормативната база, свързана с инвестиционния процес, съобщават от БНР.
 
В момента цените на основните строителни материали са завишени между 20 и 70 процента, повишени са и цените н агоривата, енергията, както и разходите за труд. Заради всичко това, строителните фирми, които изпълняват различни обекти и проекти в 265 общини заплашват, че ще спрат работа.
 
"Сключените договори са от преди две години, когато са проведени тръжни процедури, средствата не са достатъчни, по договорите също няма да достигнат средствата за СМР от 2021 година, поради факта, че проектите и пазарните проучвания са правени 2019-2020. Всичко това налага една сложна ситуация за работа през годината. Фирмите с усилия успяват да запазят репутация и коректност, приключват обектите с 0 процента печалба или в повечето случаи на загуба. Това води до негативни последствия за общината, като се налага принудително прекратяване на договори и забавяне на проектите. Това е причината да бъде сключен този меморандум с Камарата на строителите в България в края на октомври. Искам да кажа, че това е един дълъг процес, за който сигнализират всички български общини до централата ни в София", споделя кметът на Монтана Златко Живков, който е член на Управителния съвет на НСОРБ.
 
"Напрежение има по отношение на разплащанията по всички оперативни програми. Периодът от проектните предложения до стартиране на проектните дейности е голям- повече от 3 години", допълни Златко Живков:
 
"Това днес е абсолютно неактуално- онова, което е разглеждано, което е договаряно за изпълнение. Да не говорим, че в толкова дълъг период влизат в сила и законови промени, които налагат цялостна преработка на проектите. Повишаването на строителните материали- има отлив на участие на фирмите от обществени поръчки за обекти, които сега се търгуват. Това допълнително натоварва общинските бюджети и картината става доста тежка и сериозна, ако към нея прибавим и скока на електроенергията, и свързаните разходи в тази посока", посочва още той.
 
"Необходимо е по един нов начин да подходим към темата по много причини. На първо място- много законодателни промени трябва да се направят. Освен това трябва да се направят доста прецизни разчети във връзка с промените на цените на строителните материали, защото има риск много от обектите да не бъдат изпълнени. Има сериозен проблем и с недостига на работна ръка от една страна в строителството, а в същото време във връзка със "Зелената сделка" се освобождават хора от други сектори. Трябва да изработим съвместно механизъм за преквалификация на тези хора и тяхното осигуряване с една престижна и добре платена работа. Тук не става въпрос Общините да организират преквалификация, а става въпрос, че това е толкова голяма задача, в която всеки трябва да даде своя принос. Несъмнено на първо място е държавата, несъмнено тук са браншовите организации, които са свързани с тези сектори на икономиката, но не могат да нямат отношение и общините, в които ще се закриват цели производства", споделя от своя страна Валентин Николов, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България.
 
"Така че много важно е ние да изработим много бързо механизъм за индексация на цените на договорите", посочи още той. 
 
От думите му става ясно, че КСБ се е договорила с общините в рамките на една- две седмици  да съберат информация за всички проекти, за които няма кандидати в момента, защото цените не съответстват на възможностите за изпълнение. 
 
"Тоест никой няма да кандидатства за обществена поръчка, в която ще инкасира загуба и то голяма загуба", допълни Валентин Николов и даде пример: "Във Видин неотдавна беше пусната една обществена поръчка за саниране на 13 жилищни блока и не се яви нито един кандидат, тъй като цените са отпреди 2-3 години и те не съответстват на ситуацията в момента. Няма механизъм, по който да се променят нещата в момента." 
 
 
Договаряне на общи цени за компенсация на национално ниво- това е решението на проблема с изпълняваните договори от строителните фирми, за да не работят на загуба по действащите проекти, смята Иван Богданов- управител на БКС - "Бъдинстрой", член на КСБ: "Ние например имаме сключени договори, които договори обаче са с фиксирани цени. Тези цени не могат да бъдат коригирани от Общините, тъй като по обществената поръчка е закован размерът на поръчката и отделните видове работи. Така че е абсолютно губене от страна на фирмите. Ние подлежим на санкции, ако не изпълним договора. Ние, например, се занимаваме с пътно строителство. При нас цените на битума повече от 25% скочиха, горивата, знаете, скачат. Всички материали, които взимаме, са нагоре, в сравнение с времето, когато сме сключили договора. Сега в момента просто изпълняваме задълженията си, тъй като сме принудени да го правим."
 
Цялата тема може да чуете в звуковия файл -