Новини

Експерти от Италия и България обсъждат строителството с „нулево въздействие“ на форума CasaClima

Актуални проблеми на екологичната устойчивост и енергийния преход ще предложи за разглеждане международният форум „CasaClima: Да построим бъдещето“. Събитието, което ще се проведе на 16 ноември 2021 г. в София Тех Парк, е организирано от Конфиндустрия България в партньорство с Агенция CasaClima, а вестник „Строител“ е ексклузивен медиен партньор. CasaClima е международно признатият италиански орган за сертифициране на екологичната устойчивост на сградите, т.нар. пасивни къщи и на форумът ще запознае аудиторията с високите постижения на Италия в строителството с „нулево въздействие“.


„CasaClima: Да построим бъдещето“ предвижда изложение и международна конференция с участието на представители на италиански и български институции, италиански архитекти и експерти от сектора на устойчивото строителство.


Събитието ще открие главният архитект на София Здравко Здравков и се провежда в сътрудничество с Посолството на Италия в България, ИЧЕ - Агенция София и Камара на архитектите в България – Регионална колегия София област.