Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ

Американският колеж в София обявява открита тръжна процедура за избор на главен изпълнител за цялостно обновяване на сграда на колежа с РЗП 2846 m2 в изпълнение на проект „АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ; СТРОИТЕЛСТВО и РЕМОНТ НА СГРАДА АБЪТ ХОЛ“, ПИ №68134.4090.440, до кв. „1” на м. в.з. „Американски колеж“, р-н „Младост”, гр. София“, съгласно договор, сключен с Американската агенция за международно развитие (USAID).

Техническите данни за проекта и изискванията на инвеститора са указани в тръжните книжа, които са достъпни за заинтересованите лица в Бизнес офиса на Американския колеж в София, сграда Учебен център „Америка за България”, жк „Младост 2”, алея Флойд Бляк, гр. София, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа (с изключение на дните 25 и 26 ноември 2021 г.).

Краен срок за подаване на тръжните предложения: 16:30 часа на 16 декември 2021 г.

Място за подаване на тръжните предложения:
Американски колеж в София
Алея Флойд Бляк, „Младост 2”, гр. София
Острандър Хол, Учебен център „Америка за България”
Офис на президента