Новини

Ще бъде положена първа копка за изграждане на общинска инфраструктура за социални услуги в Сливен

Ще бъде положена първа копка за изграждане на общинска инфраструктура за социални услуги в Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Церемонията „Първа копка” за стартиране на строително-монтажни работи по изграждане на Кризисен център за жертви на домашно насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица ще се проведе от 11.00 часа на ул. „Любен Каравелов” №18 в Сливен.

Дейностите са по проект BG16RFOP001-1.015-0005-C01 „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Откриването на официалната церемония е предвидено за 11.00 ч., от 11.15 ч. ще бъдат отправени приветствия, а от 11.30 ч. ще бъде поставено символично начало на строително монтажните работи.