Новини

МРРБ: От началото на тази седмица са разплатени още над 7 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общият размер на одобрените средства за разплащания по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.), достигна 2 109 899 676,42 лв. към 12 ноември 2021 г. Това представлява 67% от бюджета на програмата, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Верифицираните разходи към момента са в размер на 1 722 499 310,26 лв. или 55% от бюджета на програмата. Сертифицирани са 1 665 280 786,89 лв. или 53% от общата ѝ стойност, като на 09.11.2021 г. Управляващия орган (УО) заяви за сертификация към Министерство на финансите разходи в размер на 25 478 581,37 лв.

Във връзка с процеса по регулярно възстановяване на средства към републиканския бюджет от страна на Европейската комисия по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на 03.11.2021 г. е получен транш на стойност 40 751 632,23 евро/93 767 108,61 лева, с който се възстановяват 90% от поисканите със заявление за междинно плащане за месец октомври разходи, финансирани от ОПРР 2014-2020 г.

В периода 08.11.2021-12.11.2021 г. Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР – заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Нина Стоименова, одобри разплащания на стойност 7 569 941,94 лв., като 6 106 366,06 лв. вече са по сметките на бенефициенти по програмата. 

Към момента по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са сключени 756 договора, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 2 975 352 357,73  лв. (94,5 % от бюджета на програмата).