Новини

МРРБ с кампания за набиране на проектни идеи на организации от Благоевград и Кюстендил по програмата за сътрудничество България-Северна Македония

Събраните проектни идеи ще формират групи с операции в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по Програмата за ТГС

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира кампания за набиране на проектни идеи, които да се реализират в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия /ИТС/ по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, която ще се изпълнява в периода 2021-2027 г, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

В следващите 7 години ЕС ще разшири финансирането на проекти, които идват от местните общности. Този териториален подход „отдолу нагоре“ е силно застъпен в Програмата между двете страни, като половината от бюджета се насочва за такъв тип проекти. Тяхното изпълнение ще се основава на Интегрирана териториална стратегия на трансграничния регион (ИТС) на програмата. Стратегията има за цел да подкрепи идеите на местни предприемачи, институции и организации за интегрирано развитие на територията, отчитайки общите предизвикателства, пред които са изправени и двете страни на границата с цел повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата, както и преодоляване на сезонността на туристическата индустрия. Много важен аспект от прилагането на ИТС е необходимостта от изграждане на силна връзка между финансираните проекти и целите на стратегията.

Проектни идеи и решения могат да подават местните общности от областите Кюстендил и Благоевград, на територията на Република България и Североизточен, Източен и Югоизточен планови региони на територията на Република Северна Македония, които попадат в обхвата на програмата.

Представените проектни идеи ще бъдат използвани като основа за създаване на списък с операции (тематично групирани проектни идеи), които ще бъдат в основата на прилагането на ИТС. Те ще бъдат тематично анализирани/групирани по критериите: трансграничен ефект на проектната идея, постигнат в резултат на широко и многосекторно партньорство, връзки на идеята за проекта с целите и мерките, заложени в Стратегията, съответствие между необходимите ресурси и времевата и бюджетна рамка на Стратегията.

Във всеки от регионите на програмата ще бъдат организирани работни срещи, в които заинтересовани предприятия, организации и всички видове институции могат да вземат участие и да получат отговори на всички въпроси, които могат да имат във връзка с настоящата кампания за набиране на проектни идеи.

Повече информация за кампанията може да откриете на уеб страницата на програмата.