Новини

МЕ И КЕВР стартират съвместна информационна кампания, насочена към клиентите на доставчици от последна инстанция

Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране стартират съвместна информационна кампания „Бъди активен – плащай по-малко“. Тя има за цел да убеди клиентите на доставчици от последна инстанция (ДПИ), да изберат търговец на свободния пазар на електроенергия. 

Комисията за енергийно и водно регулиране промени от 1 ноември методиката за изчисляване на цените на ДПИ. Мярката, която ще действа за период от 3 месеца, е част от програмата на правителството за защита на небитовите потребители от високите цени на електроенергията. Очаква се чрез променената методика цените на ДПИ да бъдат намалени с до 30 лв/мвтч. 

В периода на действие на новата методика Министерството на енергетиката и КЕВР трябва да проведат информационна кампания, която да убеди колкото е възможно повече клиенти на ДПИ, да изберат доставчик на свободния пазар на електроенергия. Снабдяването чрез ДПИ е най-скъпият вариант за получаване на електроенергия и не е дългосрочно решение. Към 1 ноември 2021 г. повече от 250 хил. небитови потребители (41% от всички), които трябваше да излязат на свободния пазар, не бяха избрали своя търговец и останаха да се снабдяват чрез ДПИ. 

В рамките на информационната кампания на МЕ и КЕВР специално създаден за целта видеоклип ще бъде разпространяван чрез Българската национална телевизия, на интернет сайтовете на двете институции, във фейсбук профила и youtube канала на МЕ, чрез касите на Изипей, както и чрез информационна агенция „Фокус“. Информационните листовки ще се разпространяват чрез каналите на електроразпределителните дружества в страната. Националното сдружение на общините също съдейства за реализация на кампанията и ще разпространи информационните материали до своите членове.