Новини

Изпълнението на приходите към бюджета на София е над 86%

Изпълнението на приходите към бюджета на София е над 86%, според данните на дирекция "Общински приходи" към края на октомври т.г.  Конкретно при данъчните приходи годишният план е изпълнен на 94%, а при неданъчните изпълнението е 78%. Точно това добро изпълнение даде увереност на кмета Йорданка Фандъкова да предложи увеличение на приходната част на бюджета за 2021 г., с което да бъдат финансирани някои от приоритетните области за общината, съобщава във профила си в социалните мрежи зам.-кмета по направление "Финанси и здравеопазване" Дончо Барбалов. 
От данъчните приходи по-добри са постъпленията от данък недвижими имоти, данъка за превозните средства и особено от данъка за придобиване по възмезден начин, при който изпълнението на годишния план е 101%. При неданъчните приходи т.г. също няма сериозна изненада. Добро е изпълнението при такса битови отпадъци - 90% от годишния план. Има изоставане в някои такси, свързани с услуги, които предоставя общината, като таксата за детска градина, за ползване на пазари, тържища и тротоари. Както и миналата година се запазва тенденцията за голямо изоставане на приходите от приватизация. На практика там изпълнението е само 37% от годишния план.
Като цяло тенденцията за общинския бюджет е положителна, благодарение на устойчивостта в данъчните приходи.  Трябва да се отбележи, че голяма част от хората и бизнеса плащат съвсем съвестно своите задължения към общината, но винаги има и такива, които не са коректни. Това налага усилена работа на ревизионните ни екипи за извършване на ревизии и събиране на дължимите суми към бюджета на общината. Според данните, с които разполагаме, към 31 октомври т.г. са започнати 130 ревизии, докато през м.г. те са били 105.  Издадени са 109 ревизионни доклада (при 96 през м.г.), и са издадени 108 ревизионни акта. Дължимите суми по тези проверки са общо 6 млн. лв. от данъци и такси, което е с 3,7 млн. лв. повече от установените задължения през м.г.
✔Тази година постъпленията по ревизионни актове са 15, 2 млн. лв. , което е с 2,3 млн. повече от миналата година. Към края на октомври са образувани и 15 798 изпълнителни дела (през м.г. те са били 2228). По тях са събрани 2,2 млн. лв., тъй като става въпрос за повече на брой, но по-малки задължения. Издадените актове за задължения към общината са общо 14 679, което е с над 2500 повече от м.г. Това са актове за задължения и такси към общината, които се издават извън ревизионните производства.