Новини

МРРБ: Инвестирани са над 28 млн. евро за опазване на околната среда и развитие на туризма между България и Турция

Нови близо 35 млн. евро влизат в пограничните региони по проекти с висока добавена стойност и подкрепа за бизнеса

Над 28 млн. евро са инвестирани до момента по проекти за опазване на околната среда и развитие на туризма в пограничния регион между България и Турция. Средствата са отпуснати по общо 101 проекти по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството европейска Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Нина Стоименова, която председателства осмото заседание на Съвместния комитет за нейното наблюдение. Съпредседател на заседанието от страна на Република Турция бе г-жа Шебнем Сьозер, представител на Главна дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ към Дирекция „Въпроси на Европейския съюз“, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Заместник-министър Стоименова отчете високи резултати по текущата програма, като са реализирани над 65 % плащания към бенефициентите. „При тези факти пътят напред в програмния период 2021-2027 г. трябва да продължи и то с амбициозните цели да достигнем още по-близо до хората и бизнеса от региона“, заяви заместник-министър Стоименова.

По време на онлайн срещата, освен напредъкът в изпълнението за периода 2014-2021 г., бе разгледан и процесът на разработване на новата програма за периода 2021-2027 г.

В новата програма 34,4 млн. евро ще бъдат инвестирани в приоритети с висока добавена стойност, с устойчиви ползи във времето и мерки, които могат да се приложат максимално бързо. Предвидена е подкрепа за малкия и среден бизнес за преход към нисковъглеродна и кръгова икономика, мерки за изграждане на капацитет за справяне с миграционните процеси и за териториално сближаване чрез изпълнение на интегрирана териториална стратегия за трансграничния регион.

„Фокус в новия програмен период ще бъде поставен върху подхода „отдолу-нагоре“, който е доказал своята ефективност и предполага значително повече отговорности за местните власти и общности в трансграничния регион“, каза още заместник-регионалният министър. 

В тази връзка до края на месец декември тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира кампания за популяризиране на интегрираната териториална стратегия по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2021-2027 и за набиране на проектни идеи за формиране на списъците с операции към стратегията.

В заседанието участва и г-жа Магали Леноел, представител на Европейската комисия – Главна дирекция „Регионално и градска политика“.