Новини

В Ямбол започна основен ремонт и модернизация на художествената галерия "Жорж Папазов"

В Ямбол започна основен ремонт и модернизация на художествената галерия "Жорж Папазов".
Проектът предвижда обновяване на покривите и фасадите на трите сгради в централната част на града. Ще бъдат подменeни осветителната, отоплителната и ВиК инсталациите, ще бъде доставено модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на културната институция. Предвидено е също облагородяване на прилежащото дворно пространство на художествения комплекс с възможност за експозиции на открито, създаване на достъпна архитектурна среда и пряка връзка с централните улици.
Проектът се финансира чрез безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти, създадени по линия на оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 година в рамките на инвестиционната програма на Ямбол. Определените средства са в размер на повече от 4 200 000 лева.
Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, като строително-монтажните работи трябва да приключат за 16 месеца.