Новини

Основните ремонти на пътната инфраструктура в Плевен са към своя край

 Основните ремонти на още няколко улици в Плевен напредват и са към своя край. На ул. „Неофит Бозвели“ са подменени бордюрите, ще бъдат изградени нови тротоари, от ул. „Гренадирска“ до ул. „Юрий Венелин“ е подменен  водопроводът, след което в участъка ще бъде направено и преасфалтиране. Продължава и основният ремонт на улица до ДГ „Дружба“ в едноименния квартал. Новата вътрешноквартална улица обслужва нуждите на живущите в околните сгради и посетителите на детското заведение. Целта на дейностите е да се подобри технико-експлоатационната характеристика на улицата с нейното разширение. Ще се изградят бордюри и тротоари, положена е стабилна основа, която ще бъде асфалтирана, ще се направи и уличен отток. По проекта за ремонт е предвидено изграждане на улично осветление, направа на пътна маркировка, монтаж на пътни знаци, предпазни огради и парапети. На ул. „Бургас“, където основният ремонт стартира през м. октомври, се прави укрепване на откосите и пътното платно, строителни дейности ще започнат и на ул. „Ген. Столетов“. Изброените пътни отсечки, заедно с вече ремонтираните основно улици „Калофер“, „Гюмюрджина“, „Кратово“, „Странджа“, „Ген. Колев“, са включени за основен ремонт в Инвестиционната програма на Община Плевен за настоящата 2021 година. Средствата за това – в размер на общо 1 300 000 лв., бяха отпуснати с Постановление № 360 от 10 декември 2020 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. Дейностите на обектите са с различен обем, включват подмяна на бордюри, направа на тротоари, разширяване на платното, подмяна на настилката, цялостно преасфалтиране и др.