Новини

„CasaClima: Да построим бъдещето“ с опит от Италия

65 000 сгради ще се обновяват благодарение на новата данъчна политика на Ботуша, устойчивото строителство търси урбанистични ползи и е с акцент върху човека

Министърът на финансите Валери Белчев откри международната конференция и изложение „CasaClima: Да построим бъдещето“. Форумът се организира от сдружението на италианското предприемачество у нас Конфиндустрия България и е включено в официалната програма PRE-COP26, част от предварителните инициативи на Италия във връзка с Конференцията на ООН за изменението на климата (COP26).

„Не знам дали Ви прави впечатление, че вече не говорим за климатична промяна и глобално затопляне, а за климатична криза. Необходимостта от действия и бързи реакции предполага, че всякакви инициативи в тази посока са повече от наложителни. Ние като държава предприемаме първите си стъпки в посока декарбонизация чрез националния План за възстановяване и устойчивост, но е необходима по-тясна ангажираност на частния сектор и със сигурност този път няма да можем да го извървим сами. Моят апел към българския бизнес е да се отвори за партньорства и добри идеи, които да подпомогнат опазването на околната среда“, заяви министър Белчев. Той допълни, че Италия е традиционен външноикономически партньор на страната ни, и смята, че този тип инициативи дават възможност традицията да продължи, но в модерна и нова посока. „Италия не е само култура и история, тя притежава забележителен индустриален потенциал“, каза в заключение Валери Белчев.

Целта на конференцията, чийто ексклузивен медиен партньор бе в. „Строител“, бе чрез дебат между български и чуждестранни експерти да бъдат представени италианските високи постижения в областта на „зеленото” и екологично устойчиво строителство, като

акцентът е към „Пасивните къщи“ - стандарт за модерно, нискоенергийно и екологично изграждане на домове.

По време на изложението участващите фирми презентираха своите продукти и иновации с желание за нови общи проекти в страната и в Европа. Партньори на събитието бяха Агенция CasaClima - международно признат италиански орган за сертифициране на екологичната устойчивост на сградите и високите постижения в строителството с „нулево въздействие“, Посолството на Италия в България, ИЧЕ – Агенция София, и Камарата на архитектите в България - Регионална колегия София-област.

Участниците се обединиха около тезата, че повече от една трета от потреблението на енергия и емисиите на CO2 в Европа се дължат на сектори, свързани със строителството, но пък мерките там могат да бъдат наложени сравнително лесно и не просто да работят за климата, но и с акцент върху човека и подобряване на стандарта и жизнената му среда.

„В Италия архитектурата и енергийната ефективност са взаимно свързани и целта ни е да покажем в България най-добрите практики в това отношение”, каза генералният директор на CasaClima Улрих Санта и представи концепцията за енергийно сертифициране, която е дълъг процес, целящ не издаването на парче хартия, а ценен административен документ (виж карето).

Той разказа, че от много години страната му инвестира в енергийната ефективност, а в Северна Италия, където климатът е малко по-студен, от началото на 2000 г. се развиват енергийни политики, които залагат на устойчиви сгради.

Технологични и финансови системи насърчават енергийната реновация на сградите. В Северна Италия, ако собственикът инвестира в сграда с ниски нива на енергийни нужди, освен финансовите инструменти той получава и урбанистични ползи. Има договор между собственика и местната администрация, който предполага, че една къща, която е с по-ниска консумация на енергия, може да бъде по-голяма по размер.

Зам.-министърът на енергетиката Георги Самандов посочи пред гостите, че на теория и в България се насърчава всячески енергийната ефективност. „Енергийната стратегия, която сме напът да внесем при структуриране на редовен парламент, акцентира на това, че политиката на страната трябва да бъде насочена освен към алтернативните източници и към пестенето на енергия, част от което са жилищните сгради. И това трябва да става, без да се нарушава комфортът на хората“, каза Самандов.

Главният архитект на София Здравко Здравков също подчерта това, че

политиката у нас трябва да акцентира върху създаването на система от стимули.

Той каза, че страната ни е преживяла голяма част от проблемите, свързани със санирането на старите панелни жилищни сгради, особено тези, изискващи 100 процента съгласие на собствениците. „Възможно е бонусите да са с допълнителни площи или финансови, но това е пътят. Подобни системи работиха в Германия след Втората световна война. Има и пример от Русия, където се приложи генерален подход – събориха сградите и собствениците получиха 15% повече площ.

Трябва да мислим за стимулил и контрол и за сертифицирането, защото да си признаем, много от сертификатите сега не са достатъчно изискуеми“, допълни Здравков.

Представителят на Камарата на архитектите в България – арх. Десислава Димитрова, обяви пред форума, че се планира

архитектурен конкурс, насочен изцяло към проекти на енергийната ефективност, какъвто до момента не е правен у нас.

Целта е да се стимулират проектантите да създават сгради за бъдещето и да се конкурират помежду си. Според нея изключително важно е и обучението на експерти, които да се специализират в областта на културното наследство, защото у нас подобен тип сгради харчат много енергия. Тя смята, че е крайно време да се създаде база за структуриране на екипи, които да сертифицират.

В отговор инж. Санта заяви, че при интервенциите към исторически сгради акцентът не бива да се поставя върху енергийната ефективност, за сметка на това публичните администрации е необходимо да са пример за гражданите. Фирмите също трябва да изграждат култура в тази насока.

Колкото до кадрите, той смята, че са нужни гъвкави инструменти за преквалификация. „Когато говорим за защитените обекти, е нужна тясна специализация. Но трябва да се концентрираме към онези сгради, които поемат 90 процента от проблема, това са строените след Втората световна война“, обърна внимание инж. Санта.

„За да убедим собствениците, не е достатъчно да говорим за това, че планетата има нужда от спасение, трябва да убеждаваме хората, че това е важно за тяхното лично здраве и качеството на живот. Както и

че парите, които ще инвестират, ще се върнат към тях с многократно добавена стойност”, допълни той.

Примери за това, как финансовата система може да се превърне в част от решението за енергийната ефективност, даде Борислав Генов от „УниКредит Булбанк“. Той разказа, че банката предлага „зелени” ипотеки за жилища в енергиен клас А и го прави по собствен избор. Решението за това е взето след проучване през 2019-а г., когато било установено, че 93% от реновираните сгради са със сертификат за клас В и само 7 с А. Интересен, но и обясним е и фактът, че сред хората, които възприемат пестенето на енергия като своя мисия, най-много са тези около 30 - 35 години. Това е доказателство, че манталитетът се променя и новата ценностна система все пак се налага с времето.

Флавио Моносилио, директор „Икономически отношения, финанси, изследователски дейности и развитие“ в Националната асоциация на строителите в Италия ANCE, се включи онлайн, но оживи форума със съобщението на новината, че е

стартирало саниране на 65 000 частни сгради в Италия

благодарение на мярката „Супербонус 110%“.

Инж. Санта от CasaClima насочи вниманието и към друг акцент: „Като строители ние имаме интерес от облекчения, но трябва да не забравяме, че и държавата има да прави своите сметки с данъчните облекчения, защото ще има едни пари, които ще са много и няма да отидат в бюджетите. Затова е нужен анализ на макроикономическо ниво.

В Германия например всяко 1 евро, вложено в енергийна ефективност, носи 14 евро на пазара

т.е. ако ограничим енергийното потребление, като подчертавам, че в строителството това е най-лесно да се осъществи, ще направим инвестиция в местните фирми и парите няма да отиват в далечните страни, богати на газ и петрол. Така че усилието има цена, но си струва“.


Програмата „Супербонус 110%”

 

Правителството на Италия е убедено, че подпомагането на гражданите да направят домовете си енергийно по-ефективни е най-добрият начин страната да започне възстановяването си от пандемията от коронавирус. Нова данъчна схема за насърчаване на реновирането на жилищните сгради вече подкрепя икономиката на страната по пътя й към климатичен неутралитет и създава допълнителни работни места в страната.

Така нареченият Супербонус 110% предлага данъчно облекчение на стойност 110% от инвестицията за климатично съобразни или устойчиви на земетресения подобрения на жилищата. Очаква се мярката да бъде удължена до 2022 г., разходите по нея ще достигнат 6,5 млрд. евро, като правителството иска да използва 11% от европейските средства за възстановяване на ЕС за страната - около 22 млрд. евро, именно за подобряване на ефективността на частните сгради.

Реновирането включва поставяне на нови прозорци, фотоволтаични панели, асансьори, по-ефективно отопление и др. Първите такива проекти се очаква да стартират.

Банките също са се възползвали от възможността, предлагайки специални пакети за финансиране, съобразени с плана на правителството, като повече от девет милиона домакинства заявяват, че искат да използват стимула, сочи проучване, направено от mUp Research и Norstat. Според изследването стимулите ще запазят или създадат 20 000 работни места. Подобни действия от страна на Италия могат да послужат като пример и за други страни от ЕС.

Сред останалите стимули са вече добре познатите Бели сертификати, Топлинна сметка, Бонус Нотели. Белите сертификати са се превърнали в политика, защото зад тях вече стои борсов пазар, а Италия първа в Европа го развива от 2005 г. Т.нар. Топлинна сметка насърчава мерки, подобряващи топлинните характеристики и енергия от възобновяеми източници. Данъчните стимули за мерки, свързани с обновяване на сградите по Бонус Нотели, стигат до 50% отстъпки при соларна защита, а при по-глобално саниране - до 65 процента. За цели здания с общите пространства може да се стигне и до 70 - 75 процента кредитиране.


Стандартът CasaClima

 

Сградата на CasaClima илюстрира прилагането на европейския стандарт nZEB – сграда с почти нулева енергия, която изисква много малко количество енергия с помощта на високоефективна обшивка на постройката и оптимизирано използване на съвременни и енергийно ефективни системи за отопление, охлаждане, вентилация, осветление и т.н. Освен това тя покрива своите енергийни нужди в голяма степен от възобновяеми енергийни източници. Сградите, проектирани в съответствие със стандартите CasaClima, могат да спестят до 90% и повече от енергията в сравнение с традиционно построените жилища, което води както до намаляване на емисиите на CO2, така и до финансови спестявания.

Стандартът CasaClima е разработен през 2002 г. с цел прилагане на европейската „Директива за енергийните характеристики на сградите“ (EPBD 91/2002/EC и 31/2010/EU) в автономната провинция Болцано – Алто Адидже. Със сертифицирани до днес повече от 15 000 сгради, CasaClima представлява абсолютен стандарт в Италия в областта на енергийно ефективните и устойчиви сгради. И най-важното – знаците за качество CasaClima означават подобрен комфорт, здравословни интериорни условия и екологично устойчиви здания.

Една сграда CasaClima може да бъде реализирана с помощта на най-разнообразни видове строителни системи, технологии и материали и максимална свобода на проектиране. Процесът на сертифициране гарантира високо качество на проектиране както на сградата, така и на инсталираните отоплителни, вентилационни и климатични (ОВКИ) системи. Освен оценката на проекта, изчисленията и документацията, одитите на място са ясно доказателство за съответствието с изискванията за качество на CasaClima. Изпълнявани от независима трета страна, тези одити се извършват по време на строителството и след завършването му (включително визуални проверки, изпитвания за херметичност, акустични измервания и т.н.).

Проверката на строителния обект е от решаващо значение за удостоверяване на качеството на изпълнение на сградата: всъщност достатъчни са само няколко малки грешки, за да се обезсмислят усилията и добрите намерения.

През годините схемите за сертифициране на CasaClima се развиват в посока по-широк фокус върху въпросите на устойчивостта. Целта е да се изследват не само аспектите на енергийната ефективност, но и въздействието на сградата върху околната среда, върху ресурсите и върху хората. Досега са разработени няколко протокола за устойчивост по отношение на специфичните типологии на зданията. CasaClima Nature сертифицира сградата не само от енергийна гледна точка, но и по отношение на въздействието върху околната среда, здравето и доброто състояние на нейните обитатели. Знаците за устойчивост CasaClima Hotel and Welcome се дават на хотели и места за настаняване, които допринасят успешно за устойчивото развитие на хотела чрез интегриране на иновативни и устойчиви технологии и чрез стратегически мерки за управление, които повишават екологичността на техния бизнес. CasaClima Work&Life е разработен за специфичните нужди на сгради офиси и производствени помещения. Централна тема е доброто състояние на служителите на работното им място: комфортът на интериора, акустиката, естественото осветление и качеството на въздуха, всички те играят основна роля. CasaClima Wine е ориентиран към насърчаване на устойчиви винарни (винарски изби). Там особено внимание се отделя на производствения процес с ниско въздействие върху околната среда, който ограничава използването на ресурси. CasaClima School се присъжда на тези училищни сгради и детски градини, които отговарят на принципа за устойчивост, при което се вземат предвид както екологичните, така и социологическите и икономическите аспекти. Знакът за качество включва множество други: екологичен избор на строителни материали, удобни вътрешни пространства, високи хигиенни стандарти и внимателен план за управление на отпадъците. По този начин CasaClima реализира удобна и здравословна среда за преподавателския персонал, учениците и децата, с което се създава най-добрата възможна учебна атмосфера. Основният инструмент както във фазата на проектиране, така и във фазата на сертифициране е софтуерът ProCasaClima. Това е инструмент за изчисление, базиран на microsoft excel®, който може да се изтегли безплатно от уебсайта на Агенция casaclima и се използва за оценка на енергийните нужди за отопление и санитарна топла вода, но също така и за охлаждане, изсушаване, осветление и допълнителна енергия.