Новини

Кметът на СО Йорданка Фандъкова участва в онлайн конференция на CIVEX на Европейския комитет на регионите

„Днес все по-осезаемо се усеща необходимостта политиките на ЕС да следват териториалноориентиран подход, поставящ гражданите в основата му. Като кмет на София чувам ежедневно мнението на хората и техните възгледи за политиките, които ги засягат. Гражданите са все по-активни и се стремят да участват в оформянето на своето бъдеще отдолу нагоре, като по този начин вземат решения за политиките, които оказват влияние върху него.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва на 16 ноември 2021 г. в заседанието на комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите във връзка с тематичен дебат относно Конференция за бъдещето на Европа.

Събитието е последният от поредица тематични дебати, стартирали още през 2019 г. в контекста на Конференцията.

Сред основните говорители бе кметът на София Йорданка Фандъкова като един от изпълнителните президенти на Съвета на европейските общини и региони.

В рамките на дискусията бяха обсъдени основните констатации и напредъкът в рамките на Конференцията, както и дали дейността досега е обхванала по подходящ начин местната и регионална гледна точка и начините за укрепване на местния „отпечатък“.

Говорители в панела с участие на кмета на Столична община бяха и Колин Сиклуна, началник на кабинета на Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия с ресор демокрация и демография, и д-р Сара Майер, научен сътрудник в Дунавския университет, Кремс, ръководител на проекта REGIOPARL.

Г-н Сиклуна споделили с участниците очакванията и визията си относно регионалния и местния „отпечатък“ в дискусиите в рамките на Конференцията и как неговият потенциал може да бъде отключен и продължен и след конференцията.

Г-жа Майер говори за приноса на регионалните парламенти за демократичната легитимност и приноса им към целите на Конференцията за бъдещето на Европа.

В контекста на дискусиите в цифровата платформа и европейските граждански панели, разкриващи очакванията на гражданите за повече прозрачност в процесите на вземане на решения и достъп до институциите на ЕС, Йорданка Фандъкова бе поканена да представи визията си относно възможностите на местните власти да бъдат връзката между местното и европейското ниво, както и прилагането на инструментите за демократично участие.

В рамките на изказването си тя подчерта добрата възможност, която Конференцията предоставя за всеобхватно участие на всички заинтересовани лица, както и за акцентиране  върху приноса на местните власти за бъдещето на ЕС и за демократичното развитие на общностите. Тя също така изведе на преден план и важната роля на представителните организации на местните власти на национално и европейско ниво в този процес.

Кметът на София припомни дебат с комисар Шуица от януари 2020 г., когато Конференцията бе възприета за първи път като възможност за промяна на начина на управление и преминаване към партньорския модел. Тя подчерта важността на активното гражданско участие в процеса по вземане на решения, като допълни, че в рамките на дебата за бъдещето на Европа е заложено както доверието на обществото в демократичните ценности, така и доверието в способностите на изборните представители да управляват съгласно прозрачни и отчетни процеси.

Фандъкова обърна внимание на множеството дискусиите, свързани с необходимостта от насърчаване на демокрацията на участието, което трябва да бъде приветствано и да има последващи действия. „Трябва обаче да надхвърлим традиционните форми на участие. Съществуват и други инструменти като насърчаването на проекти, водени от общността, бюджетиране с участие на гражданите, обществени консултации, мобилизиране на млади хора чрез младежки съвети и други“.

В изказването си Фандъкова даде пример, че чрез общо 12 програми в периода 2007 – 2020 г. са подкрепени стотици граждански проекти в различни сфери, както и че във връзка с пандемията от КОВИД-19 са предоставени различни възможности за разработване на онлайн проекти. Тя сподели с участниците редица инициативи на Столичната община като:

- По направление "Иновативна София", подкрепящо дигиталната трансформация на София, стартирахме няколко проекта в помощ на гражданите на София по време на пандемията. А днес продължаваме с плановете си и проектите, поставяйки гражданите в центъра и търсейки широк спектър от мнения и консенсус сред гражданите относно дигитализацията.
- Проект, фокусиран върху стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране и повторната употреба на материали.
- През 2021 г. започна изпълнението на проекта „София избира“ за финансова подкрепа и реализиране на граждански проекти, като тази година гражданите избраха да се обновят санитарните помещения в учебни заведения в столицата.
- Миналата година завърши инициативата „Пътеводител за обществени консултации“. Чрез нея бе оценен Индексът на гражданското участие на територията на Столична община за 2020 г. Въз основа на изготвената оценка и препоръки, общината ще предприеме редица дейности за подобряване средата за гражданско участие, както и за насърчаване на практиките и проявленията на гражданско участие.

Конкретно по въпроса за осъществяването на връзка между гражданите и европейските институции, тя сподели виждането си за по-силната роля на представителните организации на местните власти на национално и европейско ниво: „Нашата съвместна работа с останалите нива на управление е ключова, а нашите организации и асоциации са тези, които ни подпомагат на ежедневна основа в контактите с останалите нива на управление“.

„Европа се нуждае от всички нива на управление, за да осигури устойчива трансформираща промяна“ – каза Фандъкова, подчертавайки важността на модела на управление в партньорство. „Важно е да има осъзнаване за тази взаимосвързаност, защото в предстоящия период ще бъдем поставени пред сложната задача да изградим устойчиви, прогресивни и модерни градове и общности. А добре знаем, че трансформацията започва отдолу нагоре.

„Ние като кметове сме в най-добра позиция да представим практически идеи, предложения и работещи решения, както в национален, така и в европейски контекст, за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства“. Тя допълни, че положителният опит на гражданите в използването на демократичните механизми на местно ниво ще допринесе и за доверието им към демократичните ценности и институции на национално и наднационално ниво" – каза също кметът на София.