Новини

Общо 13 нови зелени къта за отдих и игри изгради община Сандански по проект

Общо 13 нови зелени къта за отдих и игри изгради община Сандански по проект в рамките на кампанията „Обичам природата - и аз участвам“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите. За децата в с. Лиляново, с. Ново Делчево, с. Поленица, с. Джигурово, с. Петрово, с. Струма и с. Лешница вече са обособени нови, красиви и цветни детски площадки за игра и кътове за отдих. Новите площадки са разположени на централни места и включват детски съоръжения, беседки, пейки и кошчета, а пространствата около тях са облагородени и озеленени.
С реализацията на тези проекти, община Сандански се стреми да подобрява качеството на живот, както в града, така и в населените места.