Новини

Главна дирекция „Национална полиция“ извършва проверка по сигнал в три университета в София

Служители на ГД „Национална полиция“ извършват проверка по сигнал в три висши училища в София – СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и Техническия университет, съобщиха от пресцентъра на МВР.

С Постановление на Министерския съвет 219/2020г. са отпуснати целеви средства на държавните ВУЗ, притежаващи студентски общежития, за подобряване на битовата общодостъпна и социална среда в размер на 68 000 000 лв. С ПМС 53/2021 г. допълнително са отпуснати още 10 000 000 лв. С цел използване на осигурените бюджетни средства, с писмо от МОН е препоръчано при подготовката и провеждането на обществените поръчки университетите да заложат възможност за авансово плащане на 100% от стойността на договорите към фирмите - изпълнители.

В хода на започналата проверка служители на Отдел „Икономическа полиция“ на ГДНП са изискали от университетите необходимите документи, свързани със сключени договори, гаранции, плащания и извършена дейност, както и с начина на проведените процедури.

По повод запитвания от медии МВР уточнява, че на 17 и 18 ноември служители на министерството не са посещавали университетите във връзка с изборния процес.