Новини

ПРБ: Обобщена информация за нарушения и престъпления, свързани с изборите за президент и вицепрезидент на Република България

Във Върховна касационна прокуратура продължава да функционира дежурно звено от прокурори и служители, което обобщава постъпващата от прокуратурите в цялата страна информация, свързана с извършени престъпления и нарушения в изборите за президент и вицепрезидент на Република България. 

 

Във всяка област на страната работят и създадените областни междуведомствени звена, които осъществяват координация за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

 

От началото на предизборната кампания за президент и вицепрезидент до 13,00 часа на 20.11.2021 г. общият брой на преписките е 102, а на образуваните досъдебни производства - 27. Само през последната седмица са образувани 71 преписки и 14 досъдебни производства.

 

По Апелативни райони досъдебните производства, свързани с вота за президент и вицепрезидент, са разпределени както следва: АП-София - 3, АП-Бургас - 1, АП-Пловдив - 15, АП-Варна - 8.

 

С оглед липса на събрани от органите на МВР данни за извършени престъпления са постановени общо 81 отказа за образуване на досъдебни производства във връзка с вота за президент и вицепрезидент. От тях 57 са постановени за периода от 15.11.2021 г. до 13,00 часа на 20.11.2021 г.