Новини

На 32 нарасна броят на ускорено рекултивираните депа от процедурата за нарушение на правото на ЕС

В резултат от положените усилия от екипа на МОСВ е ускорено физическото изпълнение на дейностите за приключване на проектите за рекултивация на общински депа, финансирани със средства от  ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС.

Припомняме, че през юли т.г. България беше уведомена, че ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз, за да бъде определен размерът на санкцията, която страната ни ще заплаща, защото заради безотговорно управленско поведение в предходните пет години все още не бяха рекултивирани 43 от депата за неопасни отпадъци (при 113 постановени през 2015 г. от Съда на ЕС). След положените от МОСВ усилия за ускорено изпълнение, в края на месец септември приключи техническата рекултивация на 28 от оставащите 43 депа, с което България постига намаляване на размера на санкцията, която страната ни ще заплаща.

За следващия период -  от октомври 2021 г. до момента, са рекултивирани нови 4 депа: Стара Загора, Елена, Димово и Полски Тръмбеш.

Така обшият брой на  рекултивираните депа от май 2021 г. до момента е вече 32: Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Белоградчик, Стара Загора, Елена, Димово, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино – 2 бр., Долни Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик,  Самоков, Полски Тръмбеш.

В заключителна фаза на изпълнение са проектите за рекултивация на още 6 депа:  Трън, Батак, Сапарева баня, Рила, Трявна, Малко Търново. Очаква се да те да бъдат завършени до края на годината.