Новини

„Да! България“: Едни от  най-сериозните проблеми в сектор „Транспорт“ са свързани с липса на мерки, които да намаляват травматизма и смъртността по пътищата

Едни от  най-сериозните проблеми в сектор „Транспорт“ са свързани с липса на мерки, които да намаляват травматизма и смъртността по пътищата. Изграждането на инфраструктурата се основава на това как да се усвоят едни средства, а не върху търсенето и предлагането на съоръженията. Това са част от проблемите, идентифицирани от „Да! България“ по време на дискусията за създаване на правителство, организирана от ПП „Продължаваме промяната“. Според „Да!България“ в страната са високи нивата на средствата за поддържане, експлоатация и строителство на инфраструктурата в страната. Отговорността за строителство, планиране и управление на инфраструктурата е разпръсната в различни институции, което води до размиване на отговорността. Според експертите се увеличава делът на индивидуалния транспорт. Липсва последователна политика за предоставяне на комбинирания транспорт. Страната не може да представя качествена услуга така, че да осигури връзка между Европа и Азия, се посочва в позицията, представена по време на дискусията. Според тях в развитието на транспорта трябва да се включи ефективното използване на модерни технологии, което ще доведе до повишаване на енергийната ефективност в сектора. Според „Да!България“ трябва нов закон за превоз на пътници, което ще създаде единна нормативна рамка за всички видове превоз. Необходим  е нов Закон за движение по пътищата. Според тях, АПИ трябва да се прехвърли към Министерство на транспорта, което ще подобри управлението на процеса на мобилността. Необходими са законови промени така, че покупката на стар автомобил да стане нерентабилно за потребителите.