Новини

Министерски съвет ще заседава от 10 ч.

Допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на образованието, на туризма и на Централната избирателна комисия ще одобри служебното правителство на редовното си заседание днес. Ще бъде променен бюджетът на Министерството на културата,във връзка с увеличаване капитала на дружеството „Национален дворец на културата - Конгресен център“.  За одобрение от министрите са внесени допълнения към Закона за младежта и в устройствения правилник на Селскостопанската академия. Заседанието започва в 10 ч.