Новини

Стартъп компаниите от Централна и Източна Европа са на стойност близо 190 млрд. евро

Стартъп компаниите, създадени в страни от Централна и Източна Европа преди десетилетие, днес показват огромно развитие. Общата им стойност е достигнала близо 190 милиарда евро, което е увеличение от 19 пъти в сравнение с 2010 г . Данните са от последния доклад на Google for Startups, Dealroom.co и Atomico. Разбира се целият този успех не се случва мигновено и без редица стратегически действия и ходове. То е резултат от факти като: редица от техническите гиганти AVG, Allegro и Skype привличат вниманието на  международните  инвеститори, завъртайки колелото и давайки основа за успех на следващите поколения като Bolt, Rohlik, Zego.; инвестициите от рисков капитал в страните от ЦИЕ също нарастват – това се забелязва значително в периода 2019-2021г, когато те нарастват 2,3 пъти; технологиите в страните от ЦИЕ имат основно значение, което се дължи на привличането на едни от най – добрите ИТ специалисти от цял свят. 

За развитието на стартъп екосистемата в страните от ЦИЕ свидетелстват и множеството компании основани там и  придобили статут на еднорози като Ui Path, In Post, Wise и Skype. Успехът се дължи и на усилията на местно основани софтуерни компании, някои от които датират още от 80-те като AVG, Avast и Epam. Към днешна дата общата пазарна стойност на ЦИЕ стартъпи възлиза на 186 милиарда евро, което сочи голям ръст спрямо 2010 г. Сред страните с най- висока стойност произведена от стартъп компании, се отличават Естония, Полша и Румъния. 

Успешното развитие на стартъпите води до постоянно развитие на екосистемата чрез привличане на повече компании за рисков капитал, ангели инвеститори поддържащи млади компании в начален стадии на развитие, талантливи кадри, привличане на глобален рисков капитал, по-големи и амбициозни компании, екзитиращи компании и по-големи резултати. По този начин кръговратът става пълен и ефективен. Сред добре познатите компании излезли на фондовите борси и еднорози в ЦИЕ има и силно развита линия на млади сега изгряващи компании. В България, пример за такива са GTM Hub, Payhawk, Enduroast и Trading 212 , а бъдещи еднорози са  Hyperscience  и Nexo в България.

Що се отнася до рисковия капитал се забелязва голям ръст от 2,3 пъти на инвестиран такъв в компании основани в страни от ЦИЕ. Стартъпи основани в Естония, Румъния, Полша и Украйна са придобили общо над 1 билион евро рисков капитал от 2015г. насам. България заема средно място сред страните от ЦИЕ с общо 415 милиона евро инвестиран рисков капитал в периода 2015 -2021г. Първенец е Естония с 2,62 билиона евро, а на последно място е Молдова с 2 милиона евро. През 2017г. мегарундовете за финансиране на стартъпи с рисков капитал в страните от ЦИЕ започнаха да набират популярност, а през 2021 съставляват 55% от средствата за финансиране. Стартъпите достигат рекордни нива на финансиране в ранен етап от основаването си през първата половина на 2021г. 733 милиона евро събрани от предварителното зараждане ( 0 до 1 милион евро) до инвестиране в серия В ( 15 до 40 милиона евро). Ръстът в инвестирането идва предимно от чуждестранни инвеститори, като САЩ, Азия и страни извън ЦИЕ. Що се отнася до намирането на инвестиции от местни източници на по късен етап те липсват и поради недостига им,  страните от ЦИЕ разчитат на чуждестранни такива в сравнение с останалите големи Европейски екосистеми. На най-много източници на местно финансиране разчита Франция ( над 50%). През 2021г. се отбелязва пик от чуждестранните инвестиции в компании от ЦИЕ, което води до изграждането на солидни портфолиа на редица световни инвеститори като Index Ventures, Accel, Atomico, Insight Partners и др. в тези страни.  Тъй като основната сила на компаниите от ЦИЕ е в сферата на софтуера, това е и категорията, която привлича най-много от рисковия капитал. Гейминг компаниите и по специално Полша бързо излизат на фондовите борси и остават в региона. Характерно за тях е  че не разчитат в голяма степен на рисков капитал.

Често срещано явление за стартъпите от ЦИЕ е да излизат от региона и да сменят своята централа в друга държава, но някои от най-големите екосистеми в региона задържат своите стартъпи на местна почва. За България този процент е малко над 10 на сто. Основни локации, към които се отправят тези компании за САЩ (54%), Обединеното Кралство (24%) и в останалите части на Европа (19%) 

За развитието на стартъп екосистемата в ЦИЕ свидетелства и намаляването през годините на времето необходимо на една компания да придобие статут на еднорог от датата си на създаване. Докато в периода 1990 – 2000г., за тази цел трябваше средно да минат около 19 години, сега това време е намаляло до средно 7 години, разбира се значително е увеличено и финансирането за това, като за тези периоди то съответно е 60 милиона евро и 131 милиона евро.

Основните предизвикателства пред стартъпите в района на ЦИЕ беше разрастването им на международно ниво, за което имаше редица причини като: достъпът до средства и капитал, специално на по-късен етап от развитието; липсата на компетенции и възможности необходими за растеж и други. Но в последните години това се променя и се работи в посока за намаляване на тези препятствия. Все повече се увеличават средствата идващи отвън, които предоставят не само финансова подкрепа и капитал, но също ноу хау и мрежа от контакти.