Новини

На 23 ноември, се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма Интеррег-ИПП България- Северна Македония 2014-2020

На 23 ноември, се проведе онлайн заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма Интеррег-ИПП България- Северна Македония 2014-2020. На заседанието НСОРБ се представляваше от Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев. Съгласно дневният ред на заседанието, членовете на Комитета се запознаха с напредъка в изпълнението на Програмата за периода 2014-2020 и подготовката на следваща за програмен период 2021-2027. Заседанието откри заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова, която с екипа на Дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” в министерството, представиха напредъка в изпълнението на Програмата за 2021 г.. Съгласно, предоставената информация по текущата Програма, е реализиран следния напредък: Обявени 2 покани за набиране на проекти, по които са сключени 73 договора за безвъзмездна помощ (48 проекта по първата и 25 по втората покана), както и 6 договора за техническа помощ, на обща стойност 19.9 млн. евро, представляващи 102.47% от бюджета на Програмата; Успешно са реализирани 48 проекта по първата покана и 16 по втората, като в изпълнение понастоящем са 9 инвестиции; Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 13.6 млн. евро, или 70% от бюджета на програмата, сертифицираните разходи възлизат на 13.2 млн. евро или 68% от бюджетът ѝ; Извършени са плащания в размер на 14.7 млн. евро, възлизащи на 76% от бюджета на Програмата; По правилото n+3 няма риск от загубата на средства, като за 2022 г. същото е постигнато на 100%, а за 2023 г. стойността му е над 50%; Не всички заложени индикатори в Програмата са постигнати, като очакванията са същите да бъдат изпълнени след реализацията на текущите проекти. По подготовката на бъдещата Програма за периода 2021-2027, са проведени две заседания на Съвместната група по разработването й. Предстои същата да бъде обявена за обществено обсъждане. Програмата Интеррег-ИПП България- Северна Македония 2021-2027, ще е с бюджет от 31.1 млн. евро и три основни приоритета. В рамките й, се предвиждат инвестиции за зелена инфраструктура, реализация на стратегически проект за нов ГКПП и изпълнение на дейности в обхвата на Интегрирана териториална стратегия. В подкрепа реализацията на Интегрираната териториална стратегия, до 10-ти декември, се набират идеи за проектни предложения- https://www.namrb.org/nabirat-se-proektni-idei-po-programata-za-satrudnitchestvo-sas-severna-makedoniia-2021-2027 Очакванията са, Програмата да се депозира пред службите на Европейската комисия за одобряване до март 2022 г. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение, към които се присъединява и екипа на НСОРБ, поднесоха дълбоките си съболезнования на близките на загиналите в същия ден, в автобусната катастрофа на АМ “Струма”.