Новини

Отпускат средства на община Карлово за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на икономиката на Община Карлово ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура. Реконструкцията на улицата ще доведе до подобряването на транспортните и икономически връзки на всички икономически оператори, развиващи дейността си на територията на Индустриална зона - Карлово. Реконструираната улица „Индустриална” ще облекчи натовареното движение и ще подобри транспортното обслужване с цел повишаване качеството на транспортните комуникации. Като следствие от това ще се постигне икономически, екологичен и социален ефект за индустриалната зона на града като цяло. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Карлово. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Диверсификация на съществуващото предприятие на „Ди Би Карго България“ ЕООД“, гр. Карлово на „Ди Би Карго България“ ЕООД.