Новини

Главният прокурор Иван Гешев е в гр. Хага за участие във Форум на главните прокурори на ЕС и прокурорските институции от Средиземноморския регион

Днес, 24.11.2021 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия, главният прокурор на Република България Иван Гешев участва в откриването на Форума на главните прокурори на Европейския съюз с колегите им от Средиземноморския регион. Междуинституционалната група за сътрудничество по наказателни въпроси – EUROMed, е създадена през март 2017 г. под патронажа на главния прокурор на Испания. Основен приоритет на групата е засилване на сътрудническо между държавите членки на ЕС и южните партньорски държави /Алжир, Египет, Израел, Йордания, Мароко, Ливан, Палестина и Тунис/ по линия на противодействие на тероризма, трансграничната организирана престъпност, трафика на хора и пресичане на потока на незаконно придобити активи. Тазгодишният форум в Хага се организира от Евроджъст като участие в него взимат главни прокурори на държавите членки на ЕС, Държавата Израел, Египет, Тунис, Йордания, Мароко и др., представители на Европейската комисия, Европейска съдебна мрежа по наказателни дела, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Служба на ООН за борба с тероризма, Консултативния съвет на европейските прокурори към Съвета на Европа и Международната асоциация на прокурорите. Фокус на дискусията в рамките на двудневния форум на високо равнище е необходимостта от оптимизиране на трансграничното сътрудничество в Средиземноморския регион по линия на противодействието на трафика на хора, нелегалната миграция, контрабандата на оръжия и наркотици, прането на пари, икономически и екологични престъпления. Предстои и обсъждането и приемане на нов План за действие за борба с престъпления с международен характер, насочен към по-бързия обмен на информация между прокурорските институции и повишаване ефективността на съвместните разследвания с цел гарантиране на стабилността и сигурността в региона.