Новини

Броят на жените, които се обучават и които завършват бакалавърска, магистърска и докторска степен, трайно нараства

Броят на жените, които се обучават във и които завършват бакалавърска, магистърска и докторска степен, трайно нараства през последните години. Жените обаче все още са по-слабо представени в професиите от областта на научните изследвания и иновациите. Това са някои от основните констатации в доклада на Европейската комисия She Figures 2021, в който от 2003 г. насам се представя напредъкът по отношение на равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз и извън него. Мария Габриел, комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, приветства тазгодишното издание на доклада и заяви: Данните от последното издание на She Figures сочат, че в Европа икономиката, лабораториите и академичните среди вече зависят от жените. Става ясно обаче, че трябва да работим още за утвърждаването на равенството между половете, по-специално за да насърчим момичетата към кариера в науките, технологиите, инженерството и математиката. Несъмнено Европа се нуждае от творческия и предприемаческия потенциал на жените за своето по-устойчиво, екологично и цифрово бъдеще. She Figures е тригодишно проучване, което проследява професионалния път на жени и мъже научни работници, като започва от следването и дипломирането, разглежда тяхното участие на пазара на труда като научни работници и условията на труд, при които работят, професионалното им израстване и участието им на ръководни длъжности и в научноизследователската и иновационната продукция (включително изобретателство).