Новини

Българската православна църква почита днес паметта на Св. Климент Охридски

Българската православна църква почита днес паметта на Св. Климент Охридски - архиепископ Охридски, и първоучител на българския народ. Той е един от учениците на Светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската писменост и покровители на Европа. Св. Климент Охридски е средновековен учен и първият епископ, проповядвал на български език. Предполага се, че Климент е роден в Югозападна България. Смята се, че Климент е участвал на млади години още в хазарската мисия на Кирил и Методий през 859-861 г. Климент участва и в мисията на Кирил и Методий във Великоморавия като техен ученик. В някои по-късни славянски жития се казва, че презвитер Климент е бил ръкоположен заедно с Наум в свещенически сан от папата в Рим, преди смъртта на Св. Кирил. Св. Климент Охридски е един от най-значимите автори на старобългарски език. Той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения. В "Краткото житие" се казва, че той "измислил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил". След смъртта на Методий през 885 г. Климент е прогонен от Моравия с други ученици и идва в България. Цар Борис Първи ги приема и им възлага обучението на свещеници на старобългарски език. Климент основава просветна школа в Охрид, смятана за първия славянски университет. В нея за седем години обучава близо 3500 ученици. По-късно, при цар Симеон, е ръкоположен за епископ. Св. Климент Охридски е автор на забележителни за времето си съчинения - жития, похвални слова, химни. Известен е и с преводаческата си дейност. В края на живота си Охридският чудотворец превел и Цветния триод. Климент Охридски умира на 27 юли 916 г. Погребан е в притвора на манастирската църква "Св. Пантелеймон". Заради своите дела след смъртта си епископ Климент е канонизиран. Софийският университет, чийто патрон е Св. Климент Охридски, има патронен празник днес.