Новини

СОС прие актуализацията на бюджета на СО за 2021 г.

Столичен общински съвет прие предложението на кмета Йорданка Фандъкова за актуализация на бюджета за тази година в размер на 19,9 милиона лева.  Така се осигуряват  допълнителни средства за секторите, които са най-силно пострадали от кризата. 8,5 млн. лв. ще бъдат дадени на столичния градски транспорт. Увеличават се средствата за улично осветление в размер на 3,2 милиона лева.  2,5 милиона лв. допълнителни средства ще бъдат дадени  за отчуждаване за осигуряване на новите трасета на пробива по бул. „Тодор Каблешков“ и на продължението на ул. „Филип Кутев“. Още 3,9 милона лева се осигуряват за поддръжка и изграждане на уличната мрежа до края на годината. 1,5 млн. лева допълнително ще бъдат насочени към общинските болници, които през цялото време активно се включват в работата с ковид пациенти и имат затруднения във връзка с увеличението на цените на електрическата енергия, лекарствата и консумативите.  Допълнителните приходи са от по-добра събираемост – 10 милиона лева (6,6 – от спечелено дело за наложена финансова корекция, и 3,3 милиона лева от държавния бюджет).