Новини

БСП предлагат да създадат и надградят 6 електронни регистъра

„За БСП електронното управление е преди всичко прозрачност и публични услуги. Ние смятаме, че изграждането на електронното управление е едно от основните средства за постигане на ефективно държавно управление.“ Това заяви Димитър Данчев, член на Националния съвет на БСП, по време на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема "Електронно правителство“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Социалистът припомни, че за електронно управление в България се говори от 1997 г., но се въвежда вече четвърт век. „В БСП имаме воля да го реализираме като средство за подобряване на качеството на живот на българските граждани. Сигурни сме, че страната ни разполага с необходимия ресурс за техническата реализация на ефективно електронно управление“, обясни той.

По думите на Данчев ефективното въвеждане и реализиране на електронното управление на прозрачна държавна администрация трябва да се възложи на ново Министерство на административното развитие и електронното управление. „Чрез едно такова министерство, което се занимава с политиките в това направление, може да се гарантира прозрачно, ефективно и съобразено с изискванията на правовата държава електронно управление“, поясни той.

Според Любомир Благоев, инженер по компютърна техника и част от преговорния екип, липсва ориентировъчно планиране на изграждането на електронното управление под формата на междинни етапи, ресурси, полза от тяхното създаване и приблизителна цена. „В момента отделните администрации нямат представа какво трябва да правят, как ще го правят и финансират“, заяви той.

„Подходът до този момент на правене на най-различни неща с етикет “електронно управление“ и практически не водещи до електронно управление, противоречаха законово на основни изисквания и регламенти на Закона за електронното управление от 2007 г.“, каза още Благоев. По думите му трябва да се промени начинът на работа по изграждане на електронното управление и промяната трябва да е цялостна.

Много важен елемент според Любомир Благоев е установяване и поддържане на семантична оперативна съвместимост. „Трябва да се изгради нова версия на Единната среда за обмен на електронни документи, която да е централизирана и да има възможност за много сървърен вариант. Преход към процедурна поддръжка на административната дейност, както и прецизиране на Закона за реализация на регистрова поддръжка“, добави той заедно със създаването на цялостна визия за работа с данните, събирани и създавани от администрацията.

Пламен Вачков, също част от преговорния екип на левицата, очерта 6-те национални електронни регистъра, които БСП иска да създаде и надгради – Електронен поземлен регистър, Единна информационна система за пазарите на селскостопанската продукция, Национална електронна система по заетостта, Единен електронен данъчен регистър, Електронна здравна карта и здравно досие и Единна електронна образователна система.