Новини

БСП: Предлагаме да се обмисли извеждането на дейността по ОПОС в самостоятелна агенция в структурата на МОСВ

"Ние от "БСП за България" приемаме, че трябва да има реформа в управлението на средствата за опазване на околната среда. Тук имаме предвид както Оперативна програма "Околна среда 2014-2020“, така също и ПУДООС. Има ниски нива на разплащане по оперативната програма." Това заявиха представители на "БСП за България" по време на преговорите между ПП, ДБ, ИТН и БСП за постигане на коалиционно споразумение по тема “Екология”.

"Трябва да помислим дали е правилно министърът на околната среда и водите да бъде бенефициент и контролиращ по програмата. От тази гледна точка предлагаме да се обмисли извеждането на дейността по оперативната програма като самостоятелна агенция в структурата на МОСВ. Това ще доведе до възможност, когато има наложена финансова корекция на бенефициент министерството, тя да бъде обжалвана в съда", споделиха още те.

"Другата ни идея е реформа на ПУДООС. Въпрос на анализ е дали да стане самостоятелна администрация – фонд или юридическо лице със специфичен предмет. Освен нуждата от промяна на структурата на съществуването й, следва да се реформират и органите на управление, да се прецени дали са правилни настоящите такива. Трябва да се създадат и ясни правила за кандидатстване за финансиране по ПУДоОС и за начина, по който ще бъдат извършени оценките. Тези правила трябва да са публични и предварително известни, за да имаме възможност за административен контрол на изразходването на средствата по ПУДООС", посочиха от БСП.