Новини

Търсят се партньори за нова инициатива на ЕС по сътрудничество между местните власти

„Международни градски партньорства: Действие за зелено и приобщаващо възстановяване“ е проект на Европейския съюз, финансиран по Инициативата за градски иновации и управляван от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в периода октомври 2021 – март 2023 г. и има за цел обмен на знания и насърчаване на устойчивото развитие на участващите местни власти чрез идентифициране и популяризиране на иновативни местни политики и програми.За участие по проекта ЕК ще избере до 14 града/общини от различни европейски държави, 4 града от Канада, 4 от Южна Африка, 2 от Южна Корея и 2 от Тайван. Участие ще вземат и мегаполисите Сингапур и Хонг Конг.Проектът предвижда интензивен обмен между местните власти – чрез онлайн сесии и учебни посещения на място.

Участниците ще бъдат разделени на тематични клъстери и ще могат да споделят информация, знания и добри практики по следните теми: 1) кръгова икономика; 2) качество на въздуха 3) енергиен преход и 4) интеграция на емигранти и бежанци. 

Заявяването на интерес за участие е чрез кратък онлайн въпросник на адрес: https://surveys.ramboll.com/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous

Краен срок за заявяване – 30 ноември.

Повече информация за инициативата и проекта можете да видите на адрес:  

https://www.uia-initiative.eu/en/news/eu-launches-new-city-cooperation-programme-open-city-registrations