Новини

Инж. Гоерги Георгиев, ИТН: По отношение на ЗОП предлагаме две изменения. Едната е съгласувана и с браншовите организации и се отнася за въвеждане на механизъм за индексация

По отношение на Закона за обществените поръчки предлагаме две изменения. Едната е съгласувана и с браншовите организации – въвеждане на механизъм за индексация. Ясно е, че фирмите трябва да си калкулират риска. Освен това е твърде дълъг периодът от подаване на офертите до същинското строителство. Механизмът за индексация съществува по FIDIC, логично е да може да бъде заложен като възможност. Това заяви инж. Георги Георгиев от "Има такъв народ"  по време на реговорите между ПП, ДБ, ИТН и БСП за постигане на коалиционно споразумение по тема “Регионално развитие"

"Другото нещо, което предлагаме по ЗОП е да има начин, при който да бъде ясно, че подизпълнителите получава парите си. Желанието е всеки, който върши работата си гарантирано да си получи това, което е изработил", поясни той.

Инж. Георгиев сподели, че ИТН предлагат и  въвеждане на по-високи отговорности по отношение на проектантите и на строителния надзор. "В момента особено фирмите за строителен надзор са едни администратори. Това трябва да се промени. Искаме въвеждане на тази отговорност. С въвеждането на тази отговорност вече ще можем да търсим прекратяване на процеса по инженеринг", поясни той.

"Инженерингът трябва да остане в изключителни случаи и да се доказва с анализ тип – разходи и ползи, че прилагането на инженеринга е по-добрата форма, отколкото разделно проектиране и разделно изпълнение. Тогава вече процесът би трябвало вече да се случи, когато ги има тези отговорности", каза инж. Георгиев.