Новини

"Демократична България": Един от основните приоритети трябва да е изграждането на трасето Видин-Кулата, отсечката Русе-Велико Търново и тунелът под "Шипка"

ДБ предлагат в рамките е на 2022 г да се направят промени в Закона за местните финанси и така 2 процентни пункта от Данъка върху доходите на физическите лица да остават в местата , където те са изработени. Тъй като според експертите, това не може са стане веднага чрез закона за държавния бюджет да се отделят тези средства от 2% още през финансовата 2022 г. Според ДБ в градовете с районно деление трябва да остава процент от данък недвижимости и за автомобилите и трябва да остават в района, където налогът е платен. Това ще даде възможност на районните кметове така ще провеждат собствени политики. От ДБ предлагат социалните услуги и образованието да се централизират и така те ще бъдат по-близо до хората. Това е възможно да стане в рамките на един управленски мандат. По отношение на Севера на България трябва да се провежда целенасочена политика за изграждане на Центрове за икономически развитие. Един от основните приоритети трябва да е изграждане на трасето Видин-Кулата, тунела под Шипка и отсечката Русе-Велико Търново. Според експертите методът на инженеринга трябва да се използва само, ако се доказва, че е най-целесъобразният метод. Важно е всички досиетата на всички проекти да са дигитални и да се съхраняват в дигитална среда. Според ДБ, ако се следят процесите и се правят точни прогнози, тогава няма да се налага индексация на договорите. От ДБ обясниха, че трябва да има много силен контрол на изпълнението и при отклонения да се налагат много тежки наказания. Според тях, трябва да се намали използване на ин хаус процедури и така ще се намали корупцията.