ОП на КСБ

ОП на КСБ – Пловдив, връчи годишните си строителни награди

„Фламинго Груп България“ ЕООД и „Арх Ситистрой“ ЕООД спечелиха „Златен отвес“

Галя Узунова,

ОП на КСБ - Пловдив

[caption id="" align="alignleft" width="428"] Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзи- ев връчи приза „Златен отвес” на представи- тел на „Фламинго Груп България“ ЕООД[/caption]

За втора година Денят на пловдивския строител се чества на няколко етапа заради извънредната ситуация и ограничителните мерки. Връчването на годишните награди безспорно бе кулминацията на тържествата. На откритата тераса в офиса на КСБ председателят на Областното представителство Пламен Иванов поздрави колегите си с думите: „Ще пребъдем като строители само ако сме щедри към тези, с които работим, и щадящи към тези, на които работим”.

Голямата награда „Златен отвес” тази година споделиха „Фламинго Груп България“ ЕООД с управител Христо Томов и „Арх Ситистрой“ ЕООД с управител Симеон Пищалов. Лично председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев връчи пластика на Христо Томов, а Симеон Пищалов получи грамота от Пламен Иванов. „Поради многото говорене около обществените поръчки с тяхната „принципност или безпринципност” тази година решихме да дадем голямата награда на фирми, които работят преобладаващо за частни възложители“, уточни председателят на ОП.

Наградата „Златен отвес” се присъжда от КСБ – Пловдив, за значителен принос за повишаване авторитета на бранша, за собствен фирмен стил, добра търговска репутация и успешно взаимодействие с други строителни структури.

[caption id="" align="alignright" width="387"] „Арх Ситистрой“ ЕООД получи „Златен отвес” от председателя на ОП Пловдив Пламен Иванов[/caption]

Приза „Партньор на годината” получи Българската стопанска камара. През 2021-ва Областното представителство участва в проекта „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа”, където успешно си партнира с Център „Управление на проекти” към БСК с ръководител Светлана Дончева, както и с Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенции към БСК. Грамота в същата категория взе и миналогодишният призьор – Професионалната гимназия по строителство и архитектура - Пазарджик, с директор инж. Петя Иванова. В Областното представителство съвместно с „БГ Алтернатива“ ЕООД се обучиха и дипломираха около 60 строителни техници в специалност „Строителство и архитектура“, а в процес на обучение са още две групи по 15 човека.

Наградата „Строителна традиция“ получи едно от най-старите учебни заведения в България - ВСУ „Любен Каравелов“. Създадено през 1938 г., то е преминало през различни периоди и форми на съществуване – школа, средно, полувисше и висше учебно заведение. Днес продължава да подготвя строителни кадри за бранша. Пластиката бе връчена на доц. Венцислав Стоянов от Строителния факултет от инж. Илиян Терзиев като бивш възпитаник на университета.

За „Строителна перспектива“ бе отличен Атанас Нешев от „Ан 95“ ЕООД, а наградата „Почетен майстор на отвеса“ получи Йорданка Маркова от „Терма Експерт Плюс“ ООД, чиято номинация бе излъчена от Клуба на строителите ветерани в Пловдив.

[caption id="" align="aligncenter" width="459"] Атанас Нешев от „Ан 95“ ЕООД бе отличен с наградата „Строителна перспектива“[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="719"] Приза „Партньор на годината” получи Българската стопанска камара. Грамота в същата категория взе ПГСА - Пазарджик[/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="750"] Наградата „Строителна традиция“ получи ВСУ „Любен Каравелов“[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="787"] Йорданка Маркова е „Почетен майстор на отвеса“. На снимката с Пламен Иванов и Пепа Енчева, председател на РКСВ Пловдив[/caption]