Новини

Старото депо за битови отпадъци край село Шереметя вече е в историята

Старото депо за битови отпадъци край село Шереметя, създадено преди 50 години, вече е в историята. Десетки декари земя са облагородени чрез проекта за рекултивация, чието изпълнение приключи.

С инвестицията Община Велико Търново сложи край на дългогодишния проблем и направи поредната важна стъпка в опазването на околната среда.

Рекултивацията на терена включваше изграждане на системи за отвеждане на атмосферните води, както и за улавяне на газове.

Теренът е затрупан със земна маса с дебелина 1 метър и ще бъде затревен.

Финансирането на проекта е от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда и от общинския бюджет.