Новини

България и Румъния си партнират в областта на морското пространствено планиране

Проведе се заключителната конференция по проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море - България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II

България и Румъния приключват успешно проект за взаимодействие в областта на морското пространствено планиране, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

В онлайн формат беше проведена заключителната конференция по инициативата „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II, в която водещ партньор и организатор е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На заключителната конференция бяха представени постигнатите резултати по проекта и бе подчертано как изпълнението на основните му цели – създаване на Морски пространствен план и разработване на съвместна стратегия за трансграничния регион Румъния – България, може да допринесе за развитие на т. нар. синя икономика, която е от съществено значение за реализирането на  Зелената сделка.

3,4% /102 962 души/ от всички работещи в България са заети в сектори свързани с т.нар. синя или морска икономика. По данни за 2018 година тя генерира 2% от националната брутна добавена стойност /БДС/ или 995 милиона евро, което е над средното за Европейския съюз.

            Морската или „синя” икономика включва широк комплекс от дейности, свързани с морето - като риболов и аквакултури, проучване и добив на нефт и газ,  корабоплаване и морски транспорт, морски и крайбрежен туризъм, както и морски дейности, които използват или произвеждат продукти и услуги от океанските и морските дейности, например преработка на морски дарове, морска биотехнология, корабостроене и кораборемонт, пристанищни дейности, оборудване. Основен акцент беше поставен върху представянето и проучването на взаимодействието „суша - море“ и многофункционалното използване на морските ресурси.

Проектът за трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния MARSPLAN BS-II се осъществява с помощта на Европейската агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) към Европейския фонд за морско дело и рибарство. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е водеща организация по изпълнението му, съвместно с Министерството на развитието, публичните дейности и администрацията на Румъния и още 6 ключови български и румънски организации – Националния център за териториално развитие, Центъра за брегови и морски изследвания - Варна, и Висшето военноморското училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна. Партньори от румънска страна са Министерството на развитието, благоустройството и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Института за морски изследвания – „Григоре Антипа“ и Университет „Овидиус“ - Констанца.

Над 80 бяха участниците в  заключителната конференция, сред тях експерти по морско пространствено планиране, представители на Комисията за защита на Черно море от замърсяване, на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и всички партньори по проекта, както и представители на CINEA и Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към Европейската комисия и др.  

Основната цел на проекта MARSPLAN BS-II е да подкрепи съгласуваното междусекторно морско пространствено планиране в България и Румъния и да създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.